رزرو کنید
منو
بستن
EN فارسی

روف گاردن پانوراما

استفاده از بام سبز در این هتل یکی از بهترین هدیه‌هایی است که می‌شود به کره زمین در حال گرم شدن داد. شهرهای بزرگ این روزها بیشتر از هر وقت دیگری به سبزی و طراوت نیاز دارند تا بتوانند حال ساکنان ترافیک زده و خسته‌شان را بهتر کنند .

مشخص نیست که ایده اصلی چنین طرحی منسوب به چه کسی است و به کدامین دوره بازمی‌گردد. شاید این ایده از توصیف باغ‌های معلق بابل نشات گرفته شده باشد یا باغ‌هایی که در هوا معلق نبوده بلکه در واقع روی بام‌ها و مهتابی‌های چند ساختمان قرار داشتند .

بام شهر
Restaurant in Vilnius, Lithuania | Hotel PACAI

خاطره ای تکرار نشدنی

آرامشی وصف نشدنی ، به دور از سرو صدا و شلوغی شهر

رفتن به بالا